Πρόσβαση ΑμεΑ στις Παραλίες του Ακτίου Βόνιτσας ν. Αιτ/νίας

Ικανοποιήθηκε από το Δήμο Ακτίου-Βόνιτσας το αίτημα της ΕΕΑΣΚΠ για την εγκατάσταση μηχανισμών seatrac πρόσβασης ΑμεΑ στις παραλίες του Ακτίου Βόνιτσας και με τη δημιουργία χώρων  στάθμευσης σ\’ αυτές.
Παραθέτουμε παρακάτω τη διαμειφθείσα αλληλογραφία:[πηγή φωτό: seatrac.gr]

Επιστολή αιτημάτων της ΕΕΑΣΚΠ προς το Δήμαρχο Ακτίου Βόνιτσας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΤΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ

Αριθ. Πρωτ: 16
Πάτρα, 8/7/2020

ΠΡΟΣ:
1) κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ, ΔΗΜΑΡΧΟ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ N. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
2) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ N. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΚΟΙΝ:
1) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
2) ΠΟΜΑΜΕΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ & ΝΟΤΙΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΘΕΜΑ:
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ & ΑΚΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Αξιότιμοι,
Με την παρούσα, σας γνωρίζουμε τα αιτήματα μας που αφορούν στην προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία και ειδικά με την πρόσβασή τους στις παραλίες του δήμου σας.
Η ποιότητα και ο πολιτισμός ενός κράτους αποτυπώνεται σαφώς στον τρόπο που αντιμετωπίζει τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες. Αν ξεκινήσει κανείς με τη λέξη ΠΡΟΣΒΑΣΗ τότε θα αναγνωρίσει ότι απέχουμε κατά πολύ από τη διεθνή σύμβαση για τα δικαιώματα των ΑμεΑ. Καταρχήν πρόσβαση: σε δρόμους, πεζοδρόμια, πλατείες, κλπ) στα κτήρια (καταστήματα, χώροι αναψυχής-διασκέδασης, τράπεζες, κλπ) και δη στα Δημόσια κτήρια (Περιφέρειες, Δήμοι, Εφορίες, Σχολεία, Πανεπιστήμια κλπ), δεν υπάρχει και σχεδόν κανείς και τίποτα δεν έχει διορθωθεί μέχρι σήμερα.
Αν εξελίξουμε τη λέξη, όπως πρόσβαση στην ενημέρωση, στην πληροφόρηση, στη μάθηση, στην παιδεία, στη γνώση, στην εργασία, στην απασχόληση, στην υγεία και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, στις θέσεις λήψης αποφάσεων κλπ. και γενικότερα ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΖΩΗΣ, δυστυχώς δεν υπάρχει.
Εκτός της καλής πρόθεσης των ιθυνόντων θα πρέπει να υπάρξουν ριζικές αλλαγές στον τρόπο σκέψης και πράξης, να μη σταματά κανείς όταν συγκρούονται διάφορα συμφέροντα και να παρθούν οριστικές αποφάσεις ανεξαρτήτου κόστους υλικού και κυρίως πολιτικού.

Κατόπιν τούτων αιτούμεθα:
α) Την άμεση εγκατάσταση seatrack μηχανισμών πρόσβασης στις παραλίες των πόλεων Βόνιτσας και Παλαίρου.
β) Την άμεση δημιουργία χώρου στάθμευσης ΑμΕΑ σε κεντρικά σημεία στις πόλεις του δήμου καθώς και σε όλες τις παραλίες λουομένων.
γ) Μετά από αίτημα μελών του Σωματείου παρακαλούμε να τοποθετηθούν άμεσα ειδικοί διάδρομοι (ξύλινοι) πρόσβασης αμαξιδίων ΑμεΑ στις παραλίες i) Βαθυαβάλι, ii) Αη Γιάννης Αγ. Νικολάου Βόνιτσας και iii) Πλαγιάς. Το κόστος αυτών των διαδρόμων είναι εφικτό για το Δήμο και δε χρήζει ειδικής επιδότησης οπότε ευελπιστούμε στην άμεση θετική σας ανταπόκριση.
δ) Την εγκατάσταση χημικών τουαλετών για ΑμεΑ στις παραλίες που υπάρχουν μηχανισμοί seatrack και διάδρομοι σανίδων πρόσβασης αμαξιδίων ΑμεΑ.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οτιδήποτε χρειασθεί.

Με εκτίμηση
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Σφραγίδα, Υπογραφές και τηλ. επικοινωνίας Προέδρου & Γενικού Γραμματέα 

Η απάντηση/ενημέρωση από Δήμο Ακτίου-Βόνιτσας:

Βόνιτσα 10/8/2020
Αρ. πρωτ.: 9182

Ελληνική Δημοκρατία 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ – ΒΟΝΙΤΣΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Βόνιτσα Αιτ/νίας
Ταχ. Κώδικας: 300 02 Βόνιτσα
FAX: 26430 22556
Τηλ.: 26433 0126

Προς: Ελληνική Ένωση για την Αντιμετώπιση της σκλήρυνσης κατά πλάκας Δυτ. Ελλάδος – ΕΕΑΣΚΠ

ΘΕΜΑ: \”Πρόσβαση στις παραραλίες και ακτές του Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας νομού Αιτ/νίας\”
ΣΧΕΤ: Το αριθμ. πρωτ. 16/7-07-2020 έγγραφό σας

Σε συνέχεια του παραπάνω σχετικού σας γνωρίσαμε ότι ο Δήμος Ακτίου-Βόνιτσας προέβει στις ακόλουθες ενέργειες σχετικά με την προσβασιμότητα ατόμων με αναπηρία στις παραλίες του δήμου μας:
• Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση δύο seatrack μηχανισμών πρόσβασης ΑμΕΑ στις παραλίες του Αγίου Δημητρίου στη Βόνιτσα και Παλαιός Φάρος στο Πάλαιρο.
• Στις ανωτέρω παραλίες δημιουργήθηκε χώρος στάθμευσης ΑμΕΑ
• Επίσης θα προβούμε στις απαιτούμενες ενέργειες για την τοποθέτηση δύο επιπλέον seatrack μηχανισμούς πρόσβασης ΑμΕΑ στις παραλίες Αη Γιάννη Αγ. Νικολάου Βόνιτσας και στην Πλαγιά

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες προς ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τις ανωτέρω ενέργειες και παραμένουμε στη διάθεσή σας για οτιδήποτε χρειασθεί.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
Στρογγυλή σφραγίδα-Υπογραφή
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΚΑΛΗΣ

Η ευχαριστήριος ανταπαντητική επιστολή της ΕΕΑΣΚΠ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ

Αριθ. Πρωτ: 19
Πάτρα, 10/8/2020

ΠΡΟΣ:
1)
κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ, ΔΗΜΑΡΧΟ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ N. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

2) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ N. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΚΟΙΝ:
1) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

2) ΠΟΜΑΜΕΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ & ΝΟΤΙΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΘΕΜΑ:
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ & ΑΚΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΣΧΕΤ:
α) Επιστολή μας με αριθ. πρωτ. 16 της 8/7/2020 εξ υμών πρωτοκολληθείσα με τον αρ. πρωτ. 7863/15-7-2020

β) Απαντητική επιστολή σας με αριθ. πρωτ. 9182 της 18/8/2020

Αξιότιμοι,
Με την παρούσα σας ευχαριστούμε για την άμεση ικανοποίηση των αιτημάτων μας που αναφέρονται στα άνω σχετικά ήτοι με την εγκατάσταση μηχανισμών πρόσβασης ΑμεΑ seatrac στις παραλίες του Αγίου Δημητρίου στη Βόνιτσα και Παλαιός Φάρος στο Πάλαιρο καθώς και για τη δημιουργία χώρου στάθμευσης σ’ αυτές τις παραλίες και ευελπιστούμε στην υλοποίηση των υπολοίπων αιτημάτων μας.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οτιδήποτε χρειασθεί.

Με εκτίμηση
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Σφραγίδα, Υπογραφές και τηλ. επικοινωνίας Προέδρου & Γενικού Γραμματέα 

\"\"

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *