Διοικητικό Συμβούλιο – Συντονιστές Περιφερειακών Γραφείων

Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος: Μαργαρίτα Καραγιώργου
Αντιπρόεδρος: Ιουλία Συροκώστα
Γενικός Γραμματέας: Δημήτριος Μπάλλας
Ταμίας: Κωνσταντίνα Κουργιαλή
Ειδικός Γραμματέας: Ηλίας Γιαννόπουλος
Μέλος Σύμβουλος: Μιχαλήλ Σπίνος
Μέλος Σύμβουλος: Κρυσταλλία Μετάνοια

Αντιπρόσωπος Αθηνών: Μαρίνα Ζεκάκου

Γραφείο Αιγίου: Βασιλική Τρεχλή
Γραφείο Πύργου: Σία Δημακοπούλου
Γραφείο Αγρινίου: Παναγιώτης Τάτσης

α