Επικοινωνία

Διεύθυνση Έδρας στην Πάτρα:

Πλατεία Εργατικών Κατοικιών Νέου Δρόμου αρ. 2, Τ.Κ. 26441 (μεταξύ των οδών Χαιρώνειας, Θερμοπυλών, Μπιρμπίλη και Ζακύνθου)

Email:

eenosims@yahoo.gr

Τηλέφωνο/Fax Πάτρας:

2610 422 655

Πρόεδρος:

Καραγιώργου Μαργαρίτα
τηλ: 6937234419

Υπεύθυνη Γρ. Συντονισμού Αιγίου:

Βασιλική Τρεχλή
τηλ: 6976070566

Υπεύθνος Γρ. Αγρινίου:

Τάτσης Παναγιώτης
τηλ: 6979873107

Υπεύθυνη Γρ. Πύργου:

Δημακοπούλου Αθανασία
τηλ: 6973307237

Γενικός Γραμματέας:

Μπάλλας Δημήτριος
τηλ: 6936826400

Βρείτε μας στους Χάρτες της Google

Επικοινωνία