Προτάσεις για το Νέο Εθνικό Σχέδιο Δράσης 2020 για τα δικαιώματα των ΑμεΑ

Παραθέτουμε το έγγραφο που απέστειλε η ΕΕΑΣΚΠ  στην Περιφερική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Δυτικής Ελλάδας & Νοτίων Ιονίων Νήσων με προτάσεις/παρατηρήσεις για το Νέο Εθνικό Σχέδιο Δράσης 2020 αναφορικά με τα  δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.

\"\"

Αριθ. Πρωτ: 20
Πάτρα, 24/9/2020

ΠΡΟΣ: Π.ΟΜ.Α.μεΑ. ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ & ΝΟΤΙΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΚΟΙΝ: ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΕΑΣΚΠ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 2020 ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΜΕΑ

Αξιότιμοι,

Ακολουθούν οι παρατηρήσεις/προτάσεις του Σωματείου της Ελληνικής Ένωσης για την Αντιμετώπιση της Σκλήρυνσης Κατά Πλάκας Δυτικής Ελλάδας για το νέο εθνικό σχέδιο δράσης 2020 αναφορικά με τα δικαιώματα των ΑμεΑ.

 1. Η ποιότητα και ο πολιτισμός ενός κράτους αποτυπώνεται σαφώς στον τρόπο που αντιμετωπίζει τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες. Αν ξεκινήσει κανείς με τη λέξη ΠΡΟΣΒΑΣΗ τότε θα αναγνωρίσει ότι απέχουμε κατά πολύ από τη διεθνή σύμβαση για τα δικαιώματα των ΑμεΑ. Καταρχήν πρόσβαση: σε δρόμους, πεζοδρόμια, πλατείες, θάλασσα, ΜΜΜ, κ.λπ.), στα κτίρια (εμπορικά κατα­στη­ματα, χώροι αναψυχής-εστίασης-διασκέδασης, τράπεζες, κ.λπ.) και δη στα Δημόσια κτίρια (Περιφέρειες, Δήμοι, Εφορίες, Σχολεία, Πανεπιστήμια κ.λπ.), δεν υπάρχει και σχεδόν κανείς και τίποτα δεν έχει διορθωθεί μέχρι σήμερα. Αν εξελίξουμε τη λέξη, όπως πρόσβαση στην ενημέρωση, στην πληροφόρηση, στη μάθηση, στην παιδεία, στη γνώση, στην εργασία, στην απασχόληση, στην υγεία και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, στις θέσεις λήψης αποφάσεων κ.λπ. και γενικότερα ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΖΩΗΣ, δυστυχώς δεν υπάρχει. Εκτός της καλής πρόθεσης των ιθυνόντων θα πρέπει να υπάρξουν ριζικές αλλαγές στον τρόπο σκέψης και πράξης, να μη σταματά κανείς όταν συγκρούονται διάφορα συμφέροντα και να παρθούν οριστικές αποφάσεις ανεξαρτήτου κόστους υλικού και κυρίως πολιτικού.
 2. Αναβάθμιση των υποδομών στα Σωφρονιστικά καταστήματα για ΑμεΑ, διότι παρατηρούνται πολλές ελλείψεις σε απαραίτητο εξοπλισμό, σε προσωπικό που να φροντίζουν τα ΑμεΑ καθώς και ακατάλληλες συνθήκες διαβίωσης των εγκλείστων. Προτείνεται άμεσα βελτίωση των συνθηκών και πιστή εφαρμογή του Νόμου 4322/2015, που προβλέπει την αποφυλάκιση των ατόμων που πάσχουν από βαριές ασθένειες και αναπηρίες. Άτομα που αδυνατούν να αυτοεξυ­πηρετηθούν είναι αδιανόητο να βρίσκονται εκεί χωρίς την απαραίτητη προστασία και φροντίδα, ανεξαρτήτως χώρας προέλευσης.
 3. Επικαιροποίηση του Ενιαίου Πίνακα Ποσοστού Αναπηρίας (ΕΠΠΑ) βάσει νέων επιστημονικών δεδομένων. Έχει αποδειχθεί ότι είναι άκαιρος και ετεροχρονισμένος και αυτό διαφαίνεται από τα ποσοστά που επιδίδονται σε παθήσεις των εξεταζόμενων ασθενών, π.χ. στη ΣΚΠ ξεκινά από 35% οπότε στερεί και το δικαίωμα της ένταξης στον ν. 2643/98 για εργασία στους πάσχοντες που είναι ικανοί για εργασία.
 4. Εργασία μέσω του νόμου 2643/98 και του 4611/2019 άρθρο 74 που αφορά την πρόσληψη ΑμεΑ και έμμεσα ΑμεΑ. Όλες οι προκηρύξεις ΑΣΕΠ να εντάσσουν τα ΑμεΑ και να αυξηθεί το ποσοστό θέσεων στο Δημόσιο Τομέα.
 5. Οι ΑμεΑ που είναι φιλοξενούμενοι να μπορούν να δικαιούνται το ΚΕΑ και τα 35 μόρια στην Κοινωφελή Εργασία του ΟΑΕΔ.
 6. Ενιαία κάρτα ΑμεΑ για όλα τα διόδια της χώρας με τον ΑμεΑ μέσα σε οποιοδήποτε αυτοκίνητο.
 7. Άμεση αύξηση 20-30% των προνοιακών – εξωιδρυματικών επιδομάτων σε όλες τις κατηγορίες ΑμεΑ και να μην καθυστερούν τα Ταμεία-ΕΦΚΑ να δίνουν τις συντάξεις, τα εφάπαξ και τα επιδόματα των ΑμεΑ, όπως έχει παρατηρηθεί έντονα τελευταία.
 8. Επέκταση του πίνακα μη αναστρέψιμων παθήσεων με αόριστη ισχύ αναπηρίας. (ανίατες μη-αναστρέψιμες παθήσεις).
 9. Να δημιουργηθεί Μητρώο Ασθενών για όλες τις χρόνιες-ανίατες νόσους.
 10. Υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης σε όλα τα επίπεδα  και θα ήταν ευχής έργο στη δύσκολη οικονομική συγκυρία που βιώνουμε η ανάπτυξη των δημόσιων κοινωνικών δομών αποκατάστασης όπως κέντρα ψυχικής, φυσιοθεραπευτικής και κοινωνικής στήριξης των ΑμεΑ και των χρονίων πασχόντων .
 11. Επέκταση της διάταξης της εγκύκλιου με Α.Π.:Δ24α/Φ.32/Γ.Π.57882/1005 /18.2.2016 της Γεν. Δν/σης Πρόνοιας σε όλες τις ομάδες συνταξιούχων του Δημοσίου διότι είναι εμφανής διάκριση σε βάρος των υπολοίπων κατηγοριών ΑμεΑ στην εγκύκλιο. (Σύμφωνα με την εγκύκλιο Α.Π..:Δ24α/Φ.32/Γ.Π.57882/1005 /18.2.2016 της Γεν. Δν/σης Πρόνοιας το επίδομα ανικανότητας του άρθρου 54 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών συντάξεων αποτελεί κατά το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους «παρακολούθημα» της σύνταξης και ουδέποτε του προσδόθηκε ο ρόλος της «οικονομικής ενίσχυσης». Οι πρώην υπηρεσίες Κοινωνικής Πρόνοιας, νυν ΟΠΕΚΑ, χορηγούν το 1/2 του εξωιδρυματικού επιδόματος ενώ δικαιούνται εξ’ ολοκλήρου και το προνοιακό-εξωιδρυματικό επίδομα.
 12. Ενημέρωση των αριθμητικών ποσοστών Αναπηρίας σε υπηρεσίες για παροχές των ΑμεΑ, διότι έχει παρατηρηθεί ότι οι πιστοποιημένοι με Αναπηρία ταξινομούνται σε διάφορες κατηγορίες για να τυγχάνουν φορολογικών απαλλαγών κυρίως: (α) 67% , (β) 67% και άνω, (γ) άνω του 67%, (δ) 80% ,(ε) 80% και άνω, (στ) άνω του 80%, με αποτέλεσμα οι φορολογούμενοι που είναι στις κατηγορίες (γ) και (στ) να χάνουν τις φοροαπαλλαγές τους. Προτείνεται να ομαδοποιηθούν οι κατηγορίες (α), (β) και (γ) σε μία κατηγορία και αντίστοιχα οι κατηγορίες (δ), (ε) και (στ) έτσι ώστε να μην υπάρχει σύγχυση και ανισονομία στις φοροαπαλλαγές ή άλλες παροχές. (πχ. 80% και άνω ή άνω του 80%, εννοείται ότι εμπεριέχει και σκέτο το 80%, ειδάλλως θα έγραφε 79,9%.) και θα ανήκε σε άλλη κατηγορία.
 13. Παρατηρείται από μερικές υπηρεσίες (εφορίες, ΟΠΕΚΑ, κ.λπ.) ότι δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν οι εφ’ όρου ζωής γνωματεύσεις από Α΄/βάθμιες υγειονομικές επιτροπές ούτε από ΑΣΥΕ, ΑΝΥΕ κ.λπ. και ζητείται από τον φορολογούμενο (για φοροαπαλλαγή εισοδήματος, για απαλλαγή τελών κυκλοφορίας, κ.λπ.) υποχρεωτικά Νέα Πιστοποίηση Αναπηρίας από ΚΕΠΑ με αποτέλεσμα να ταλαιπωρούνται οι πάσχοντες με τον επιπλέον κίνδυνο να μειωθεί το ποσοστό αναπηρίας όπως συνήθως συμβαίνει στα ΚΕΠΑ του οποίου έχει προσδοθεί ο τίτλος «Ο ΑΓΙΟΣ ΚΕΠΑ» λόγω θαυμάτων ίασης των νοσούντων και μάλιστα από ανώνυμους ιατρούς που αρκετοί δε σέβονται τον κώδικα δεοντολογίας με ότι αυτό συνεπάγεται. Κατόπιν κάποιοι ασφαλιστικοί φορείς όπως ΙΚΑ, ΟΑΕΕ κ.λπ., ζητούν και έγκριση από τον Διοικητικό Διευθυντή για την απόφαση σύνταξης και επιδομάτων. Δηλαδή η ίδια η πολιτεία αμφισβητεί την εγκυρότητα των αξιολογητών ιατρών ΚΕΠΑ, των οποίων οι αποφάσεις κρίνονται από μη ειδικούς, αλλά που και αυτοί οι ιατροί των ΚΕΠΑ αμφισβητούν τις γνωματεύσεις συναδέλφων τους που ανήκουν στην έγκριτη Ιατρική Κοινότητα και η ιστορία αποτελεί ένα επαναλαμβανόμενο θλιβερό φαινόμενο που δε συνάδει με ενέργειες λογικής, διαφάνειας και συνέπειας.
 14. Παρατηρείται ότι λαμβάνονται ως φορολογητέο εισόδημα τα κάθε είδους επιδόματα που λαμβάνουν τα ΑμΕΑ με αποτέλεσμα να δηλώνονται τα ποσά των προνοιακών επιδομάτων σε συγκεκριμένους κωδικούς της φορολογικής δήλωσης και να φορολογούνται και τα συγκεκριμένα κοινωνικά βοηθήματα που δίνονται σε ΑμεΑ δηλαδή να εισοδηματικοποιούνται και έτσι έχουμε πολλές περιπτώσεις όπου οι φορολογούμενοι χάνουν τις όποιες φοροαπαλλαγές, απαλλαγή του ΕΝΦΙΑ, να επιβαρύνονται με την Εισφορά Αλληλεγγύης και να χάνουν άλλες κοινωνικές παροχές επειδή το εισόδημά τους υπερβαίνει τα απαιτούμενα εισοδηματικά κριτήρια. Προτείνεται να δοθούν σαφείς οδηγίες προς τους εμπλεκόμενους και αρμόδιους φορείς για την επίλυση του συγκεκριμένου θέματος, διότι τα επιδόματα ανέκαθεν δεν αποτελούσαν φορολογητέο εισόδημα και αυτό πρέπει να είναι σεβαστό από όλους και κυρίως από ένα κράτος πρόνοιας.

Είμαστε στη διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες.

Μετά τιμής
Το Δ.Σ.

 

2 σκέψεις για το “Προτάσεις για το Νέο Εθνικό Σχέδιο Δράσης 2020 για τα δικαιώματα των ΑμεΑ”

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *