Αντιδημοκρατική Επίπληξη Μελών ΕΕΑΣΚΠ από Ομοσπονδία

Από πότε η διαφωνία και αποστασιοποίηση συνιστούν αιτία επίπληξης;

\"\"

Το Σωματείο της ΕΕΑΣΚΠ μετά από επίπληξη που έγινε σε μέλη του από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ατόμων με ΣΚΠ λόγω της αποστασιοποίησής του από τις ενέργειές και θέσεις της Ομοσπονδίας αναφορικά με την ελλειπή ένταξη της ΠΣ στον \’Πίνακα των Μη Αναστρέψιμων Παθήσεων με επ\’ αόριστον διάρκεια\’ παραθέτει την επιστολή που έστειλε στην ΠΟΑμΣΚΠ με τις θέσεις του σχετικώς επί του θέματος.

Επισυνάπτονται:

 1. Δελτίο Τύπου ΕΕΑΣΚΠ της 8.2.18 Περί Νέου ΕΠΠΑ & Αποστασιοποίηση από Ενέργειες ΠΟΑμΣΚΠ
 2. Κοινοποίηση Επιστολής Παραίτησης Αντιπροσώπου ΕΕΑΣΚΠ από το ΔΣ της ΠΟΑμΣΚΠ
 3. Κοινοποίηση Επιστολής Επίπληξης Προέδρου ΕΕΑΣΚΠ από ΠΟΑμΣΚΠ
 4. Κοινοποίηση Επιστολής Επίπληξης Αντιπροσώπου ΕΕΑΣΚΠ από ΠΟΑμΣΚΠ
 5. Γνωστοποίηση ΕΕΑΣΚΠ περί Επιπλήξεων Μελών της από ΠΟΑμΣΚΠ  και τέλος
 6. Η επιστολή προς την ΠΟΑμΣΚΠ με τις θέσεις της ΕΕΑΣΚΠ επί του θέματος

Αριθ. Πρωτ24
Πάτρα, 20 Φεβρουαρίου 2018

ΠΡΟΣ:
ΠΟΑμΣΚΠ

ΚΟΙΝ:
Πρωτοβάθμιοι Σύλλογοι – μέλη της ΠΟΑμΣΚΠ

ΘΕΜΑ:
ΑΤΕΚΜΗΡΙΩΤΗ Η ΕΠΙΠΛΗΞΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΕΑΣΚΠ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ & ΑΝΤΙΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΗΣ ΠΟΑμΣΚΠ

ΣΧΕΤ:
(α)  Επιστολή ΠΟΑμΣΚΠ με γνωστοποίηση των επιστολών με τις επιπλήξεις της Προέδρου της ΕΕΑΣΚΠ και της Αντιπρόσωπου της ΕΕΑΣΚΠ στην Ομοσπονδία με ΑΠ 598/20.2.2018
(β)  Επιστολή ΠΟΑμΣΚΠ με Επίπληξη προς Πρόεδρο ΕΕΑΣΚΠ κας. Καραγιώργου Μαργαρίτας με ΑΠ 596/20.2.2018
(γ)  Επιστολή ΠΟΑμΣΚΠ με Επίπληξη προς Αντιπρόσωπο ΕΕΑΣΚΠ στο Δ.Σ. της ΠΟΑμΣΚΠ κας. Μαρίνας Ζεκάκου με ΑΠ 597/20.2.2018
(δ)  Δελτίο Τύπου της ΕΕΑΣΚΠ της 8.2.2018
(ε)  Επιστολή Παραίτησης της κας. Ζεκάκου

ΣΥΝ/ΝΑ:
Πέντε (5): Τα άνω σχετικά

 

Αξιότιμοι,

            Μετά τη γνωστοποίηση των επιπλήξεων μελών της ΕΕΑΣΚΠ με το (α) άνω σχετικό θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε τα εξής:

Αναφέρετε την ομόφωνη εκ μέρους σας απόφαση επίπληξης της Προέδρου της ΕΕΑΣΚΠ για διάφορους λόγους.

 • Δεν αναφέρετε πουθενά ποιες ήταν οι πράξεις της κας. Καραγιώργου  που παρεμπόδισαν την επιτυχία των σκοπών της Ομοσπονδίας και αν έγιναν με ποιόν τρόπο.
 • Ποιες ήταν οι δημόσιες πράξεις της και λεγόμενα της κας. Καραγιώργου  που προσβάλλουν την αξιοπρέπεια των μελών της Ομοσπονδίας και αν ναι, ποιά μέλη προσβάλλονται και με  ποιόν τρόπο.
 • Ποια ήταν η ανάρμοστη συμπεριφορά της κας Καραγιώργου απέναντι στα όργανα και μέλη του ΔΣ της Ομοσπονδίας. Αναφέρεστε γενικώς, ή σε κάποια πρόσφατη ιδιάζουσα συμπεριφορά ανάρμοστη προς μέλη ΔΣ της ΠΟΑμΣΚΠ.
 • Τί ψευδείς ειδήσεις διέσπειρε η κα. Καραγιώργου, ποιές και πώς;

Η κα. Μαργαρίτα Καραγιώργου Πρόεδρος της ΕΕΑΣΚΠ δεν ενεργεί αφ’ εαυτού. Τα λεγόμενά της αντικατοπτρίζουν πλήρως τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

            Ψευδώς αναφέρετε ‘ομόφωνη απόφαση’ στις επιπλήξεις εκ του ΔΣ της ΠΟΑμΣΚΠ τη στιγμή που η Αντιπρόσωπος του Σωματείου μας δεν εκλήθη και απουσίαζε από το Διοικητικό σας Συμβούλιο της 19.2.2018, δεδομένου ότι μέχρι και τη στιγμή που γράφεται αυτή η επιστολή δεν έχει λάβει καμία επιστολή αποδοχής του αιτήματος της παραίτησής της από το ΔΣ της ΠΟΑμΣΚΠ, ούτε καν τηλεφωνική ενημέρωση επί του θέματος.

            Αναγιγνώσκοντας την επιστολή επίπληξης προς την κα. Καραγιώργου (β άνω σχετικό)  βλέπουμε ότι από πουθενά δεν τεκμαίρεται η επίπληξή της, αντιθέτως δείχνει οργή και εμπάθεια επί προσωπικού.

            Επανερχόμενοι στην επιστολή σας, στην 2η σελίδα μας γνωρίζετε την επίπληξη της Αντιπροσώπου της ΕΕΑΣΚΠ στην Ομοσπονδία κας. Μαρίνας Ζεκάκου όπου ομοίως μας αναφέρετε μόνο την απόφαση και καθόλου τα παραπτώματα που αυτή υπέπεσε και αντιβαίνουν το καταστατικό. Γιατί δεν ήταν παρούσα η κα. Ζεκάκου για να της απαγγείλετε τις «κατηγορίες για τα παραπτώματά της» για να υπάρξει και αντίλογος; Με τέτοια αντιδημοκρατική συμπεριφορά θέλετε να αποδεχθούμε μια τέτοια απόφαση; Ομοίως από την επιστολή επίπληξης προς την κα. Ζεκάκου (γ άνω σχετικό) δεν τεκμαίρονται οι κατηγορίες σας εναντίον της.

            Στη συνέχεια της επιστολής σας απολογείστε για τις ενέργειες που έχει προβεί η Ομοσπονδία προς την Πολιτεία σχετικά με τον ΕΠΠΠΑ και τα ποσοστά αναπηρίας που αποδίδονται. Προφανώς αυτή η απολογία σας έγινε κατόπιν του Δελτίου Τύπου της ΕΕΑΣΚΠ (δ άνω σχετικό) και όχι της κας. Καραγιώργου ή της κας. Ζεκάκου, σχετικά με την αποστασιοποίησή μας από τις ενέργειές της Προέδρου της ΠΟΑμΣΚΠ. Από ραδιοφωνική συνέντευξη της κας. Μαράκα πληροφορηθήκαμε ότι ζητήθηκε από την πολιτεία να ‘ενταχθεί τουλάχιστον η προϊούσα μορφή της ΠΣ στον Πίνακα των Μη Αναστρτέψιμων Παθήσεων με Επ’ Αόριστον Διάρκεια’ (sic). Δεν εδόθη ποτέ εκ μέρους μας τέτοια εξουσιοδότηση στην κα. Μαράκα ή την ΠΟΑμΣΚΠ ούτε ρωτήθηκε η γνώμη μας επί τοιούτου χειρισμού αυτού του θέματος. Γιατί αν έγινε κάτι τέτοιο εκ μέρους μας, πού είναι αυτό καταγεγραμμένο;

            Προφανώς και οι αντιδράσεις της ΠΟΑμΣΚΠ περί του αιτήματος συνάντησής της με την Υπουργό Εργασίας οι οποίες γίνονται εκ των υστέρων της πολιτειακής αποφάσεως είναι αναμενόμενες. Εμείς όμως ποτέ δεν μιλήσαμε γι’ αυτές.

            Όπως γνωρίζετε οι αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα είναι προσωπικές, μπορούν να αφορούν και σε ομάδες, αποτελούν δε αντικείμενο διαλόγου και προβληματισμού. Η ΕΕΑΣΚΠ έχει επίσημη ιστοσελίδα (eeaskp.gr) και αντίστοιχη στα κοινωνικά δίκτυα. Δεν σκοπεύει να φιμώσει κανένα μέλος της ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο να εκφράζει τη γνώμη του στα κοινωνικά δίκτυα για θέματα που το αφορούν. Απλώς, κατά κρίσιν, αποκρίνεται δεόντως και μέσα απ’ αυτά. Δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε απαγορευτικά για κανέναν. Είμαστε όμως παρόντες για να επισημαίνουμε τα κακώς ή καλώς κείμενα και να επηρεάζουμε τις εξελίξεις που μας αφορούν.

            Κλείνοντας, σας γνωρίζουμε ότι θεωρούμε τις ‘αποφάσεις επίπληξης’ του ΔΣ Ομοσπονδίας της 19.2.2018, άκαιρες, ατεκμηρίωτες, ληφθείσες εν θερμώ με αντικαταστατικό και αντιδημοκρατικό τρόπο, δεικνύουν δε συνεχή εμπάθεια στο πρόσωπο της κας. Καραγιώργου και προσφάτως και στην κα. Ζεκάκου. Από πότε η αποστασιοποίηση και η διαφωνία ενός Σωματείου αποτελεί αδίκημα και επιπλέον είναι αντικείμενο επίπληξης συγκεκριμένων μελών του;

            Η ΕΕΑΣΚΠ λειτουργεί με διαφάνεια, πράττει πρωτίστως με γνώμονα το συμφέρον όλων των πασχόντων με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας, δημοσιεύει πάντα τις αποφάσεις της που αφορούν τα ΑμΣΚΠ, και είναι υπόλογη πρωτίστως σ’ αυτά και επειδή καλύπτει  όλη τη Δυτική Ελλάδα, οφείλει να γρηγορεί και να ελέγχει τις ενέργειες και πράξεις των β/θμιων και γ/θμιων οργάνων στα οποία μετέχει έτσι ώστε αυτές να είναι επ’ ωφελεία των Ατόμων με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας ιδιαίτερα τη στιγμή που είναι κύριος εμπνευστής και ιδρυτής κάποιας εξ αυτών (της ΠΟΑμΣΚΠ).

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος
Μαργαρίτα Καραγιώργου

Γενικός Γραμματέας
Δημήτριος Μπάλλας

1 σκέψη για το “Αντιδημοκρατική Επίπληξη Μελών ΕΕΑΣΚΠ από Ομοσπονδία”

 1. Βασίλης Διαμαντόπουλος

  Η όλη διαδικασία είναι εμφανώς θέμα προσωπικής εμπάθειας !!! Πρώτα από όλα η όλη ανακοίνωση της ΠΟΑμΣΚΠ είναι σαν απόφαση υπουργείου !! Με καθαρά υπαλληλικό τρόπο δομημένη και πέραν οποιασδήποτε αμφιβολίας σαφώς στοχευμένη. Χωρίς μάλιστα καμία εμφανή – ουσιαστικά – δικαιολογία και κανένα επιχείρημα !!!!!

  Νομίζω πως η απαξίωση στο ΔΣ της ΠΟΑμΣΚΠ πρέπει να είναι η δέουσα αντίδραση των σκληρυντικών. Γιατί αυτή δεν είναι η ΠΟΑμΣΚΠ όλων μας, που ελπίζαμε και θέλαμε να έχουμε . Αυτή είναι η ΠΟΑμΣΚΠ των πασχόντων από πρωτοπαθώς ή δευτεροπαθώς προϊούσα μορφή ΣΚΠ ! Και σαφώς όχι ΟΛΩΝ !!!

  Σημείωση : Πάσχω από δευτεροπαθώς προϊούσα μορφή ΣΚΠ !!!! Δεν ξεχνώ όμως ότι και όταν ήμουν στην υποτροπιάζουσα μορφή της νόσου πάλι Σκλήρυνση κατά Πλάκας είχα !!!!!!

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *