Μάρτιος 2019 – Ἑορτολόγιο

\"Μάρτιος

1 Μαρτίου
Παρασκευή. Νηστεία

 • Θεοδώρου μεγαλομάρτυρος τοῦ Φιλίππου ἀποστόλου (α΄ αἰ.)
 • Μαριάμνης τῆς «ἰσαποστόλου», ἀδελφῆς Φιλίππου ἀποστόλου (α΄ αἰ.)
 • Αὐξιβίου ὁσίου, τῶν εὐσεβῶν βασιλέων Μαρκιανοῦ καὶ Πουλχερίας τῆς παρθένου
 • Ὁσίων Θεοστηρίκτου, Εὐξιφίου Α΄, ἐπισκόπου Σολέας, Ἀλαμανίας Κύπρου τοῦ θαυματουργοῦ
 • Νεομαρτύρων Θεοδώρου τοῦ Βυζαντίου, τοῦ ἐν Μυτιλήνῃ (1795) καὶ Μιχαὴλ, τοῦ ἐν Αδριανουπόλει (1544)

Ἑορτάζουν: Εὐδοκία, Εὐδοκούλα, Εὐδοκίτσα, Παράσχος, Χαρίσιος, Χαρίσης, Χαρίσα, Παρασκευάς, Παρασκευούλα, Βούλα, Πάρης, Πάρις, Παρασκευή, Εὔη

 

2 Μαρτίου
Ψυχοσάββατο. Κατάλυση εἰς πάντα.

 • Θεοδότου ἐπισκόπου Κυρηνείας τῆς Κύπρου (326)
 • Μαρτύρων Εὐθαλίας τῆς παρθένου (252), Ἡσυχίου τοῦ συγκλητικοῦ, Νέστορος ἐπισκόπου καὶ Τριβιμίνου διακόνου
 • Τρωαδίου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ
 • Ὁσίου Κοΐντου, τοῦ ὁμολογητοῦ

Ἑορτάζουν: Εὐθαλία, Εὐθαλίτσα, Εὐθαλιῶ, Θάλια, Θάλεια, Θαλίτσα, Θαλιῶ, Τρωάδιος, Τρωάδης, Τρωάς, Τρωάδα

 

3 Μαρτίου
Κυριακὴ τῶν Ἀπόκρεῳ. Κατάλυση εἰς πάντα.

 • Προφήτου Ἰωῆλ
 • Μαρτύρων Θεοδωρήτου πρεσβυτέρου Ἀντιοχείας, Βασιλίσκου, Εὐτροπίου καὶ Κλεονίκου
 • Ὁσίων Πιαμούν τῆς παρθένου, Ζήνωνος καὶ Ζωΐλου

Ἑορτάζουν: Κλεόνικος, Κλεονίκη

 

4 Μαρτίου
Δευτέρα. Κατάλυση σὲ αὐγὰ καὶ γάλα.

 • Γερασίμου ὁσίου τοῦ ἐν Ἰορδάνῃ (475)
 • Μαρτύρων Παῦλου καὶ Ἰουλιανῆς, τῶν αὐταδέλφων (273)
 • Ἀκακίου, Κορδάτου καὶ Στρατονίκου τῶν ἀπὸ δημίων καὶ Κόνωνος

Ἑορτάζουν: Γεράσιμος, Μάκης

 

5 Μαρτίου
Τρίτη. Κατάλυση σὲ αὐγὰ καὶ γάλα.

 • Μαρτύρων Ἀρχελάου, Κυρίλλου καὶ Φωτίου καὶ τῶν σὺν αὐτοῖς
 • Κόνωνος ὁσίου τοῦ ἐν Ἰσαυρίᾳ (α΄ αἰ.) καὶ Κόνωνος τοῦ κηπουροῦ (γ΄ αἰ.)
 • Εὐλαμπίου καὶ Εὐλογίου τοῦ ἐν Παλαιστίνῃ
 • Νεομαρτύρων Ἰωάννου τοῦ Βουλγάρου (1784) καὶ Γεωργίου τοῦ ἐκ Ραψάνης Γρεβενῶν
 • Ὁσίων Γρηγορίου ἀρχιεπισκόπου Κωνστάντιας τῆς Κύπρου, Ἀδριανοῦ καὶ Μάρκου Πρεσβυτέρου τοῦ θαυματουργοῦ (δ΄ αἰ.)
 • Διαδόχου ἐπισκόπου Φωτικῆς

Ἑορτάζουν: Ἀρχέλαος, Εὐλόγιος, Εὐλογής, Εὐλογούλα, Εὐλογία, Κόνων

 

6 Μαρτίου
Τετάρτη. Κατάλυση σὲ αὐγὰ καὶ γάλα.

 • Μνήμη τῆς εὐρέσεως τοῦ τιμίου Σταυροῦ μετά τῶν τιμίων ἥλων ὑπὸ τῆς μακαρίας Ἐλένης (326)
 • Μεγαλομαρτύρων Ἀετίου, Θεοδώρου, Θεοφίλου, Κωνσταντίνου καὶ Μελισσηνοῦ τῶν στρατηγῶν Βασσόη, Καλλίστου, Κρατεροῦ καὶ τῶν σὺν αὐτοῖς 42 μαρτύρων τῶν ἐξ Ἀμορίου (Φρυγίας καὶ ἐν Βαγδάτῃ μαρτυρησάντων (845)
 • Εὐβούλου, Ευφρόσυνου καὶ Ἰουλιανοῦ
 • Ὁσίων Ἀρκαδίου, Ἡσυχίου τοῦ θαυματουργοῦ καὶ Μαξίμου τοῦ μάρτυρος

Ἑορτάζουν: Ἡσύχιος, Ἡσύχης, Ἡσυχία

 

7 Μαρτίου
Πέμπτη. Κατάλυση σὲ αὐγὰ καὶ γάλα.

 • Τῶν ἐν Χερσῷνι ἐπισκοπευσάντων ἁγίων ἱερομαρτύρων Ἀγαθοδώρου, Αἰθέριου, Βασιλεύως, Ἐλπιδίου, Εὐγενίου, Εὐφραὶμ καὶ Καπίτωνος (δ΄ αἰ.)
 • Ὁσίων Ἀρκαδίου καὶ Νέστορος, ἐπισκόπων Τριμυθοῦντος
 • Ἐφραὶμ πατριάρχου Ἀντιοχείας
 • Παύλου ἁπλοῦ τοῦ ὁμολογητοῦ καὶ Λαυρεντίου τοῦ ἐκ Μεγάρων, κτήτορος τῆς μονῆς «Φανερωμένης» ἐν Σαλαμίνι (1707)

Ἑορτάζουν: Εὐγένιος, Εὐγένης

 

8 Μαρτίου
Παρασκευή. Κατάλυση σὲ αὐγὰ καὶ γάλα.

 • Ἀποστόλου (Ο΄) Ἐρμοῦ, ἐπισκόπου γενομένου Δαλματίας
 • Δίωνος μάρτυρος
 • Ὁσίων Θεοφύλακτου ἐπισκόπου Νικομηδείας (842), Παῦλου τοῦ ὁμολογητοῦ ἐπισκόπου Πλουσιάδος καὶ Δομετίου

Ἑορτάζουν: Ἐρμής, Θεοφύλακτος, Φυλακτὸς, Θεοφύλακτη

 

9 Μαρτίου
Σάββατο. Κατάλυση σὲ αὐγὰ καὶ γάλα.

 • Τῶν ἁγίων μεγάλων Τεσσαράκοντα μαρτύρων τῶν ἐν τῇ λίμνῃ Σεβαστείας μαρτυρησάντων (320) Ἀγγία, Ἀγλαΐου, Ἀετίου, Ἀθανασίου, Ἀκακίου, Δομετιανοῦ, Δόμνου, ἐκδικίου, Εὐνοϊκοῦ, Εὐτχίου, Ἠλιανοῦ, Ἠλία, Ἠρακλείου, Ἰωάννου, (Κανδίδου), Κλαυδίου, Κυρίλλου, Κυρίωνος, Λεοντίου, Λυσιμάχου, Μελίτωνος, Νικολάου, Ξανθίου, Οὐαλερίου, Οὐάλη, Πρίσκου, Σαρκεδῶνος, Σεβηριανοῦ, Σισιννίου, Σμαράγδου, Φιλοκτήμονος, Φλαβίου καὶ Χουδίωνος
 • Οὐρπασιανοῦ μάρτυρος
 • Ἁγίου Καισαρίου, ἀδελφοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου

Ἑορτάζουν: Βιβιανός, Βιβιάνα, Βίβιαν, Βιβή, Ἠλιάνα, Ἡλιανός, Λιάνα, Ἀέτιος, Ἀετός, Ἀέτης, Ἀετίων, Ἰλιάνα, Ἰλιάς, Λυσίμαχος, Λυσιμάχη, Ξάνθος, Ξάνθιος, Ξανθή, Σεβηριανός, Σεβηριανή, Σαράντης, Σαράντος, Σαραντούλα, Σμαράγδα, Σμαράγδω, Σμαρούλα, Σμαρῶ, Σμαραγδούλα, Σμάραγδος, Σμαραγδένια, Σμαραγδία, Σμαραγδῆ, Σμαράγδης, Σμάρης Φιλοκτήμων, Φιλοκτήμονας.

 

10 Μαρτίου
Κυριακὴ τῆς Τυρινῆς. Κατάλυση σὲ αὐγὰ καὶ γάλα.

 • Κορδάτου τοῦ ἐν Κορίνθῳ (251) καὶ τῶν σὺν αὐτῷ Ἀνεκτοῦ, Διονυσίου, Κρήσκη, Κυπριανοῦ, Παῦλου καὶ Μαρκιανοῦ
 • Νεομάρτυρος Μιχαὴλ Μαυροειδή, τοῦ ἐν Ἀδριανουπόλει (1490)
 • Ὁσίας Ἀναστασίας τῆς πατρικίας

Ἑορτάζουν: –

 

11 Μαρτίου
Δευτέρα, Μεγάλη Σαρακοστή. Ξηροφαγία

 • Σωφρονίου πατριάρχου Ἱεροσολύμων (638), Γεωργίου τοῦ Σιναΐτου, Γεωργίου τοῦ θαυματουργοῦ καὶ νεοφανοῦς Ζαχαρίου
 • Ἱερομάρτυρος Πιονίου πρεσβυτέρου (250) καὶ τῶν σὺν αὐτῷ
 • Μαρτύρων Θαλλοῦ καὶ Τροφίμου, τῶν ἐν Λαοδικείᾳ καὶ Σαβίνα
 • Θεοδώρας τῆς βασιλίσσης Ἄρτης, τῆς ἐκ Σερβίων Κοζάνης

Ἑορτάζουν: Θαλῆς, Θάλλεια, Θάλεια, Θεοδώρα, Δώρα, Σαβίνα, Σωφρόνιος, Σωφρόνης, Σωφρονία, Θαλλός, Θαλλὴς

 

12 Μαρτίου
Τρίτη, Μεγάλη Σαρακοστή. Ξηροφαγία

 • Γρηγορίου πάπα Ρώμης τοῦ Διαλόγου (604)
 • Θεοφάνους ὁμολογητοῦ (818)
 • Συμεῶνος τοῦ νέου Θεολόγου (1022)
 • Φινεὲς τοῦ δικαίου (1.500 π.Χ.)
 • Τῶν ἐν Περσίδι Μαρτύρων

Ἑορτάζουν: Θεοφάνης, Φάνης, Θεοφανία, Φανή, Φένια, Φάνια, Φανούλα, Φανίτσα

 

13 Μαρτίου
Τετάρτη, Μεγάλη Σαρακοστή. Ξηροφαγία

 • Πουπλίου ἐπισκόπου Ἀθηνῶν (β΄ αἰ.)
 • Νικηφόρου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως (846)
 • Ἱερομάρτυρος Μαρίου ἐπισκόπου Σεβαστεῖας
 • Μαρτύρων Ἀβίβου τοῦ Αἰγυπτίου, Ἀφρικανοῦ, Πουπλίου, Τερεντίου καὶ Χριστίνης τῆς ἐκ Περσίας

Ἑορτάζουν: Λέανδρος, Μάριος

 

14 Μαρτίου
Πέμπτη, Μεγάλη Σαρακοστή. Ξηροφαγία

 • Εὐσχήμονος τοῦ ὁμολογητοῦ, ἐπισκόπου Λαμψάκου (θ΄ αἰ.)
 • Βενεδίκτου ὁσίου, ἀρχιμανδρίτου Ρώμης (543)
 • Μάρτυρος Ἀλεξάνδρου τοῦ ἐν Πύνδῃ

Ἑορτάζουν: Βενέδικτος, Βενεδίκτη, Εὐφράσιος, Εὐφράσης, Ματθίλδη, Ματίλντα, Τίτα

 

15 Μαρτίου
Παρασκευή, Μεγάλη Σαρακοστή. Ξηροφαγία

 • Αριστοβούλου ἀποστόλου, ἐπισκόπου Βρεττανίας (α΄ αἰ.)
 • Μάρτυρος Ἀγαπίου καῖ τῶν σὺν αὐτῷ: Πλησίου, Ρωμύλου, Τιμολάου, Ἀλεξάνδρου, Ἀλεξάνδρου, Διονυσίου καὶ Διονυσίου
 • Νικάνδρου τοῦ ἐν Αἰγύπτῳ
 • Νεομαρτύρων Μανουήλ Κρητὸς τοῦ ἐν Χίῳ (1792) καὶ Παρθενίου διακόνου τοῦ ἐν Διδυμοτείχῳ (1805)
 • Ὁσίου Ἰωάννου τοῦ ἐν τῷ φρεᾷτι

Ἑορτάζουν: Ἀγάπιος

 

16 Μαρτίου
Σάββατο Ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Τήρωνος, Μεγάλη Σαρακοστή. Ἐλαίου καὶ οἴνου

 • Σαβίνου τοῦ Αἰγυπτίου (287), Ἰουλιανοῦ τοῦ Κίλικος (γ΄ αἰ.), Πᾶπα τοῦ ἐκ Λυκαονίας, Ρωμανοῦ τοῦ ἐν Παρίῳ ἐν Φοινίκῃ
 • Ὁσίων Ἀνίνα τοῦ ἐν τῳ Εὐφράτῃ καὶ Χριστοδούλου τοῦ ἐν Πάτμῳ, τῶν θαυματουργῶν
 • Ἀλεξίωνος (Ἀλεξάνδρου), πᾶπα παλαιᾶς Ρώμης καὶ Ἰωάννου τοῦ ἐν Ρουφινιαναῖς

Ἑορτάζουν: Ἰουλιανός, Γιουλιανός, Χριστόδουλος, Θεόδωρος, Θεοδώρα, Δώρα, Ντόρα, Θόδωρος, Θοδώρα, Θοδωρῆς, Θοδωράκης

 

17 Μαρτίου
Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας, Μεγάλη Σαρακοστή. Ἐλαίου καὶ οἴνου.

 • Μαρτύρων Μαρίνου τοῦ ἐν Ἀλεξανδρείᾳ καὶ Παῦλου τοῦ ὁσίου
 • Ὁσίων Ἀλεξίου «τοῦ ἀνθρώπου τοῦ Θεοῦ» (411) καὶ Θεοστηρίκτου του ὁμολογητοῦ

Ἑορτάζουν: Ἀλέκος, Αλέξης, Ἀλέξιος, Ἀλεξία, Ἀλέξα, Γερτρούδη

 

18 Μαρτίου
Δευτέρα, Μεγάλη Σαρακοστή. Ξηροφαγία.

 • Κυρίλλου ἀρχιεπισκόπου Ἱεροσολύμων (386)
 • Μαρτύρων Εὐκαρπίωνος, Τροφίμου καὶ ἑτέρων Μυρίων (10.000), τοὺς αὐχένας τμηθέντων (300)
 • Ἀνανίου τοῦ θαυματουργοῦ

Ἑορτάζουν: Ἐδουάρδος

 

19 Μαρτίου
Τρίτη, Μεγάλη Σαρακοστή. Ξηροφαγία.

 • Διοδώρου πρεσβυτέρου καὶ Μαριανοῦ διακόνου
 • Μαρτύρων Χρυσάνθου καὶ Δαρείας τῆς Ἀθηναίας
 • Κλαυδίου Ἰλαρίας καὶ τῶν τέκνων Ἰάσωνος καὶ Μαύρου (283)
 • Ἀνεκτοῦ καὶ Παγχαρίου
 • Νεομάρτυρος Δημητρίου τοῦ Τορναρᾶ (1564)

Ἑορτάζουν: Δαρεία, Δάρα, Δάρω, Χρυσάνθη, Χρυσανθίς, Χρύσανθος

 

20 Μαρτίου
Τετάρτη, Μεγάλη Σαρακοστή. Ξηροφαγία.

 • Τῶν ἐν τῇ μονῇ ἁγίου Σᾶββα ἀναιρεθέντων ὁσίων (796)
 • Μαρτύρων Ἀκύλα τοῦ ἐπάρχου, Ἀλεξανδρίας καὶ τῶν σὺν αὐτῇ ἐν Ἀμινσῷ Ἑπτὰ γυναικῶν: Εὐφημίας, Εὐφρασίας, Θεοδοσίας, Θεοδώρας, Ιουλιανῆς, Κλαυδίας καὶ Ματρώνης
 • Λολλίωνος, Ἐμμανουὴλ καὶ Ροδιανοῦ
 • Νεομάρτυρος Μύρωνος, ράπτου, τοῦ ἐξ Ἠρακλείου Κρῆτης (1793)
 • Νικῆτα Ἐπισκόπου Ἀπολλωνιάδος, τοῦ ὁμολογητοῦ

Ἑορτάζουν: Κλώντια, Κλόντια, Ροδῆ, Ροδία, Ροδιά, Ροδιανός, Ροδινός, Ρόδης, Ροδῆς, Ροδιανή, Ὀρθοδοξία

 

21 Μαρτίου
Πέμπτη, Μεγάλη Σαρακοστή. Ξηροφαγία

 • Βηρύλλου ἐπισκόπου Κατάνης
 • Μαρτύρων Δομνίνου καὶ Φιλήμονος
 • Νεομάρτυρος Μιχαὴλ τοῦ ἐκ Γρανίτσης Εὐρυτανίας (1544)
 • Ὁσίων Ἰακώβου ἐπισκόπου, τοῦ ὁμολογητοῦ, Θωμᾶ πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως (610), Σεραπίωνος τοῦ ἀπὸ Σιδῶνος καὶ Μαρίας, τῆς ἐκ Πέργης

Ἑορτάζουν:

 

22 Μαρτίου
Παρασκευή, Μεγάλη Σαρακοστή. Ξηροφαγία.

 • Βασιλείου πρεσβυτέρου, ἱερομάρτυρος (362)
 • Μαρτύρων Καλλινίκου, Βασιλίσσης κι Καλλίνικης (252)
 • Δροσίδος θυγατρὸς βασιλέως Ττραϊανοῦ καὶ τῶν σὺν αὐτῇ πέντε Παρθένων
 • Ὁσιομάρτυρος Εὐθυμίου, τοῦ ἐν Κωνσταντινουπόλει (1814)

Ἑορτάζουν: Δρόσος, Δροσίς, Δροσούλα, Δροσία, Δροσίδα, Δρόσω, Δροσοσταλιά

 

23 Μαρτίου
Σάββατο, Μεγάλη Σαρακοστή. Ἐλαίου καὶ οἴνου.

 • Ἱερομάρτυρος Νίκωνος καὶ τῶν σὺν αὐτῷ 199, τῶν ἐπὶ τοῦ Ταυρομενίου ὄρους μαρτυρησάντων (251)
 • Μάρτυρος Δομετίου
 • Ὁσιομάρτυρος Λουκᾶ, τοῦ ἐν Μυτιλήνῃ (1802)

 Ἑορτάζουν:

 

24 Μαρτίου
Κυριακή Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ. Προεόρτια τοῦ Εὐαγγελισμοῦ, Μεγάλη Σαρκοστή. Ἐλαίου καὶ οἴνου.

 • Ἀρτέμωνος ἱερομάρτυρος ἐπισκόπου Σελευκείας (α΄ αἰ.) τῆς Πισιδίας, Παρθενίου Γ΄ τοῦ οἰκουμενικοῦ πατριάρχου (1657)
 • Τῶν ἐν Καισαρείᾳ Παλαιστίνης Ὀκτὼ Μαρτύρων
 • Ὁσίων Ἀβραάμ, Ἀρτέμονος ἐπισκόπου Σελευκείας, Ζαχαρίου «τοῦ ἐν Χαρσικίῳ» Μαρτίνου τοῦ Θηβαίου καὶ Στεφάνου τοῦ Ξυλινίτου

Ἑορτάζουν:

 

25 Μαρτίου
Δευτέρα, Μεγάλη Σαρακοστή. Κατάλυση ιχθύος.
Ὁ Ευαγγελισμὸς τῆς ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας

 • Πελαγίας καὶ Θεοδοσίας
 • Ὁσίου Σεννουφίου τοῦ «σημειοφόρου»
 • Ἅγιος Δήμιος ὁ Μάρτυρας
 • Ὅσιος Τίμων ὁ Ἐρημίτης
 • Ὅσιος Παρθένιος τοῦ Κιέβου

Ἑορτάζουν: Ἐθνεγερσία, Εὐάγγελος, Βαγγέλης, Βαγγέλας, Βάγγος, Βαγγελιῶ, Εὐαγγελία, Βαγγελίτσα, Λίτσα, Εὔα, Λιλή, Κέλλυ

 

26 Μαρτίου
Τρίτη, Μεγάλη Σαρακοστή. Ἀπόδοσις τοῦ Εὐαγγελισμοῦ. Ἐλαίου καὶ οἴνου.
Ἡ Σύναξις τοῦ Ἀρχαγγέλου Γαβριήλ

 • Τῶν ἐν Γοτθία Ἱερομαρτύηρων Βαθούση καὶ Οὐίρκα καὶ τῶν δύο αὐτοῦ υἱῶν καὶ τριῶν θυγατέρων καὶ τῶν σὺν αὐτοῖς 14 ἀνδρῶν: Ἀβίππα, Ἁγγία, Ἁγιᾶ, Ἀρπύλα ὁσίου, Ἠγάθρακος, Ἠσκόη, Θέρθα, Ῥύακος, Ῥυία, Σέιμβλα, Σίλα, Σιγητζᾶ, Σουηρίλλα, Φίλγα καὶ 7 γυναικῶν: Ἀλλᾶς, Ἄννης, Ἀννιμαΐδος, Βάρις, Μαμίκα, Μωΐκα, Οὐίρκα
 • Μαρτύρων Κορδάτου, Θεοδοσίου, Μανουήλ καὶ ἑτέρων Τεσσαράκοντα τῶν ἐν τῇ Ἀνατολῇ

Ἑορτάζουν: Πούλιος, Συλλᾶς, Σύλος, Σύλα, Σύλια, Σύλας

 

27 Μαρτίου
Τετάρτη, Μεγάλη Σαρακοστή. Ξηροφαγία.

 • Ματυρώνης τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ (γ΄-δ΄ αἰ.), Φιλητοῦ τοῦ συγκλητικοῦ καὶ Λυδίας τῆς συζύγου καὶ τῶν τέκνων τῶν Θεοπρεπίου καὶ Μακεδόνος
 • Ἀμφιλογίου τοῦ δουκὸς καὶ Κρονίδου
 • Βαρουχίου καὶ Ιωάννου
 • Προφήτου Ἀνανίου
 • Βαραχίου
 • Ὁσίων Παύλου ἐπισκόπου Κορίνθου (950), Εὐτυχίου καὶ Κηρύκου τοῦ ἐν Ἄπρῳ

Ἑορτάζουν: Λήδα, Λύδα, Λυδία, Μακεδόνιος, Μακεδόνας, Μακεδόνης, Μακεδονία, Ματρώνα, Ματρόνα, Φίλητος

 

28 Μαρτίου
Πέμπτη, Μεγάλη Σαρακοστή. Ξηροφαγία

 • Ἠρωδίωνος, ἀποστόλου καὶ μάρτυρος, ἐπισκόπου νέων Πατρῶν
 • Ὁσίου Ἰλαρίωνος τοῦ νέου, ἡγουμένου μονῆς τῆς Πελεκητῆς (754)

Ἑορτάζουν:

 

29 Μαρτίου
Παρασκευή, Μεγάλη Σαρακοστή. Ξηροφαγία

 • Μάρκου ἐπισκόπου Ἀρεθουσίων, Κυρίλλου διακόνου καὶ τῶν σὺν αὐτοῖς παρθένων γυναικῶν καὶ ἱερωμένων ἀνδρῶν (364): Ἰωνᾶ καὶ Βαραχησίου καὶ τῶν σὺν αὐτοῖς: Ἀβίβου, Ζανιθᾶ, Ἠλία, Λαζάρου, Μάρη, Μαρούθα, Ναρσῆ, Σάβα, Σιμιάθη
 • Ὁσίου Εὐσταθίου ἐπισκόπου Κίου

Ἑορτάζουν:

 

30 Μαρτίου
Σάββατο, Μεγάλη Σαρακοστή. Ἐλαίου καὶ οἴνου.

 • Ζαχαρίου τοῦ νέου, ἱερομάρτυρος ἐπισκόπου Κορίνθου (1684)
 • Ὁσίων Ἰωάννου τοῦ τῆς «Κλίμακος» (615)
 • Ἰωάννου πατριάρχου Ἱεροσολύμων
 • Εὐβούλης, μητρός ἁγίου Παντελεήμονος

Ἑορτάζουν:

 

31 Μαρτίου
Κυριακὴ Σταυροπροσκυνήσεως, Μεγάλη Σαρακοστή. Ἐλαίου καὶ οἴνου.

 • Ἱερομαρτύρων Ὑπατίου ἐπισκόπου Γαγγρῶν (326), Αὐδᾶ, ἐπισκόπου ἐν Περσίᾳ καὶ τῶν σὺν αὐτῷ Ἐννέα μαρτύρων
 • Τῶν ἐν Ἐρμουπόλει Αἰγύπτου Βενιαμὶν διακόνου, Μενάνδρου, Σαβίνου καὶ ἑτέρων 38
 • Μάρτυρος Θεοφίλου τοῦ Κρητὸς
 • Ὁσίων Ἀκακίου Α΄ ἐπισκόπου Μελιτηνῆς, Βλασίου τοῦ ἐξ Ἀμορίου καὶ Στεφάνου τοῦ θαυματουργοῦ
 • Θεοφίλου καὶ Ἰωνᾶ μητροπολίτου πασῶν τῶν Ρωσιῶν

Ἑορτάζουν: Ὑπάτιος

 

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *