Υπόμνημα ΕΕΑΣΚΠ στην Κυβέρνηση

Παραθέτουμε παρακάτω το κυρίως μέρος του υπομνήματος με τα Αιτήματα των Ατόμων με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας που απεστάλη στους επικεφαλής […]

Υπόμνημα ΕΕΑΣΚΠ στην Κυβέρνηση Read More »