Δωρεές

Για όσους θα ήθελαν να συμβάλουν στη λειτουργία της ΕΕΑΣΚΠ, μπορούν να μας στείλουν τη Δωρεά τους, στον τραπεζικό λογαριασμό του Σωματείου στην ALPHA BANK

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την πολύτιμη στήριξή σας στην ΕΕΑΣΚΠ.

Με εκτίμηση
Το Δ.Σ.

Τραπεζικός λογαριασμός Σωματείου

IBAN: GR3801405330533002101114131
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ -ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ (ΕΕΑΣΚΠ)