ΔΤ ΣΥΝΗΓΟΡΙΑΣ 30/9/2015

\"image

Πάτρα 30/9/2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΙΑΣ
ΠΕΡΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΕΤΑΞΥ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ

Υπογράφηκε Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ της Kλινικής Αποκατάστασης Ασθενών με Κακώσεις Νωτιαίου Μυελού «Δημήτριος και Βέρα Σφήκα» του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών και του Γραφείου Συνηγορίας για τη Σκλήρυνση κατά Πλάκας στη Δυτική Ελλάδα.

\"dtsyn300915-1\"

Το Πρωτόκολλο συνεργασίας προβλέπει:

  1. τη συνεργασία για δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για τη νόσο της ΣκΠ. Οι δράσεις αυτές αφορούν σε ενημερωτικές εκδηλώσεις, επιστημονικές ημερίδες, δράσεις καταπολέμησης του κοινωνικού στίγματος και υποστήριξης των πασχόντων από ΣκΠ.
  2. την υποστήριξη της ομάδας εθελοντών επαγγελματιών  υγείας για την ευαισθητοποίηση και την πρόληψη της ΣκΠ στο πλαίσιο λειτουργίας εθελοντικής Κινητής Μονάδας σε συνεργασία με τους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τις κατά τόπους Μονάδες Υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας.
  3. τη συνεργασία με στόχο την ανταλλαγή εμπειρίας στην αποκατάσταση πασχόντων από ΣκΠ,  στην κοινωνική ένταξη αυτών και στην εκπαίδευση στην αυτόνομη διαβίωση μέσω καλών πρακτικών.
  4. τη συνεργασία για την υλοποίηση ερευνητικών πρωτοκόλλων

Το Γραφείο Συνηγορίας για τη Σκλήρυνση κατά Πλάκας είναι μια δομή που λειτουργεί στο πλαίσιο του Προγράμματος «Συνηγορία για τη Σκλήρυνση κατά Πλάκας», το οποίο υλοποιείται από το Κοινωφελές Σωματείο Αρωγής και Φροντίδας Ηλικιωμένων & ΑμεΑ-ΦΡΟΝΤΙΖΩ σε συνεργασία με την Ελληνική Ένωση για την Αντιμετώπιση της Σκλήρυνσης κατά Πλάκας Δυτικής Ελλάδας (ΕΕΑΣΚΠ).

Την Κλινική Αποκατάστασης Ασθενών με Κακώσεις Νωτιαίου Μυελού «Δημήτριος και Βέρα Σφήκα» του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών εκπροσώπησε ο καθηγητής Ιατρικής και διευθυντής της Κλινικής Αποκατάστασης κος Ηλίας Παναγιωτόπουλος, ενώ το Γραφείο Συνηγορίας η κα Μαριανή Παπανικολάου, ψυχολόγος και στέλεχος του Γραφείου.

\"dtsyn300915-2\"

Οι συμβαλλόμενοι  συμφώνησαν να συνεργαστούν σε δράσεις που αφορούν τους πάσχοντες από ΣκΠ όπως  είναι οι παραπομπές στο Γραφείο Συνηγορίας πασχόντων από ΣκΠ και των συγγενών/φροντιστών αυτών, ώστε να ωφελούνται από τις υπηρεσίες που παρέχει το Πρόγραμμα Συνηγορίας και  η συμμετοχή των στελεχών, των εθελοντών και των ωφελούμενων του Γραφείου Συνηγορίας σε δράσεις της  Κλινικής Αποκατάστασης για την ευαισθητοποίηση των πολιτών και  δράσεις σχετικές με την προαγωγή της  δημόσιας υγείας.

Το Πρωτόκολλο Συνεργασίας έχει διάρκεια ισχύος  ένα χρόνο, στο τέλος του οποίου προβλέπεται η  αξιολόγησή του ώστε να ανανεωθεί.

[advocacy_footer]