ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πρόεδρος: Μαργαρίτα Καραγιώργου
Αντιπρόεδρος: Μιχάλης Σπίνος
Γενικός Γραμματέας: Δημήτρης Μπάλλας
Ταμίας: Κωνσταντίνα Κουργιαλή
Ειδικός Γραμματέας: Χριστίνα-Χρυσάφω Γιούρτη
Μέλος-Σύμβουλος: Κρυσταλλία Μετάνοια
Μέλος-Σύμβουλος: Ευστράτιος Αναστασιάδης

Αντιπρόσωπος Αθηνών: Μαρίνα Ζεκάκου
Γραφείο Αιγίου: Βασιλική Τρεχλή
Γραφείο Αγρινίου: Παναγιώτης Τάτσης
Γραφείο Πύργου: Σία Δημακοπούλου

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος: Ευγενία Αρβανίτη
Γραμματέας: Αιμιλία Μαντζουράνη
Μέλος: Σωτηρία Λαζανά